Thuật toán trong Toán học

Playlist “Thuật toán trong Toán học”  dành cho các thuật tóan thông dụng của Tóan học, Tối ưu hóa có nhiều ứng dụng trong thực tế.

Link tới các Video trên Youtube: TẠI ĐÂY

Nội dung Playlist “Thuật toán trong Toán học”   

Thuật tóan đơn hình Nelder – Mead cực tiểu hàm n biến – Phần 1
Thuật tóan đơn hình Nelder – Mead cực tiểu hàm n biến – Phần 2
Thuật tóan tìm trực tiếp Hooke – Jeeves cực tiểu hàm n biến – Phần 1
Thuật tóan tìm trực tiếp Hooke – Jeeves cực tiểu hàm n biến – Phần 2
Phương pháp Monte – Carlo giải bài toán cực tiểu có ràng buộc – Phần 1
Phương pháp Monte – Carlo giải bài toán cực tiểu có ràng buộc – Phần 2
Ứng dụng thuật toán quay lui trong Tối ưu rời rạc
Thuật tóan tìm bao lồi của n điểm trên mặt phẳng – Phần 1
Thuật tóan tìm bao lồi của n điểm trên mặt phẳng – Phần 2
Phương pháp Lát cắt vàng cực tiểu hàm lồi

Giải phương trình f(x)=0 theo phương pháp chia đôi
Giải phương trình bậc ba một ẩn số
Tính tích phân xác định
Tính định thức dùng phương pháp khử Gauss
Giải hệ phương trình đại số tuyến tính bằng phương pháp khử Gauss
Phép nội suy bằng đa thức
Tính nghich đảo ma trận dùng phương pháp khử Gauss

Advertisements
Posted in Danh sách phát Youtube | Tagged , , , | Leave a comment

Algorithms – Thuật tóan trong Tin học (43 video)

Danh sách phát “Algorithms – Thuật tóan trong Tin học” gồm 43 video, chính là Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán mà các trường đại học vẫn dạy (nhưng ít thuật tóan hơn nhiều so với ở đây). Khi học ở trường các thày cô thường chỉ dạy Thuật tóan và giới thiệu giả trình, không cho Code cụ thể. Các thuật tóan ở đây đều giới thiệu thuật tóan, lập trình cụ thể bằng C, giải thích từng lệnh tại sao lại viết vậy. Playlist này gồm các thuật tóan sắp xếp, tìm kiếm, danh sách liên kết, hàng đợi, stack, dữ liệu cây, dữ liệu tập hợp, từ điển, bảng băm, các thuật tóan trên đồ thị, thuật tóan quay lui, các bài toán tổ hợp … Đây cũng là giáo trình tôi đã dạy ở một số trường đại học môn Cấu trúc dữ liệu và thuật toán.  Continue reading

Posted in Danh sách phát Youtube | Tagged , , | Leave a comment

Lập trình C/C++, Thuật toán, Cấu trúc dữ liệu

Tác giả: PGS TS Bùi Thế Tâm                     

Xem thêm: Giáo trình Tin học văn phòng   và   Hướng dẫn dùng Google Drive 2017

Hiện nay sinh viên các trường Đại học hay Cao đẳng thuộc khối Khoa học tự nhiên hay các ngành Khoa học kỹ thuật đều phải học qua một ngôn ngữ lập trình (học căn bản) khoảng 2 hay 3 tín chỉ vào năm học thứ nhất hay thứ hai. Bây giờ các trường chỉ dạy C hay C++, không trường nào còn dạy Ngôn ngữ Pascal nữa. Ngôn ngữ Pascal chỉ còn học sinh phổ thông lớp 11 học.  Continue reading

Posted in Danh sách phát Youtube | Tagged , , , , | Leave a comment

Hướng dẫn sử dụng Google Drive 2017

Tác giả: PGS TS Bùi Thế Tâm

Trong thời gian qua tôi đã hoàn thành Danh sách phát video (Playlist) đăng trên Youtube.com ở kênh “Bui The Tam”:

“Huong dan su dung Google Drive 2017” gồm 10 video: video đầu giới thiệu chung giáo trình, 10 video tiếp theo giới thiệu cách dùng Google Drive (ổ đĩa trên máy chủ của hãng Google) để soạn thảo văn bản, làm Bảng tính, làm các Trình chiếu, lưu trữ các file … Playlist dùng cho tất cả ai đang dùng máy tính mà chưa biết Google Drive. Nháy link sau để xem:

https://www.youtube.com/watch?v=x31kt2U52v4&list=PLrELTMOV6omyxK8qIkQnrXIdQJqlHSr5N&index=1

Tóm tắt nội dung “Huong dan su dung Google Drive 2017”

Phần 1. Tạo Thư mục – Tải tệp và thư mục lên Google Drive – Tạo tệp văn bản với Google tài liệu

Phần 2: Chia sẻ và Xuất bản một Google tài liệu

Phan 3: Google trang tính

Phần 4. Google Trang trình bày

Phần 5 – Google Form: đăng ký tham gia sự kiện, hội nghị, khóa học

Phần 6 – Google Form: Bán hàng online

Phần 7. Google Form: Thi trắc nghiệm

Phan 8. Google Form: Thăm dò ý kiến khách hàng, Bảng hỏi điều tra Xã hội học

Phần 9. Google Drawing: vẽ các hình

Posted in Danh sách phát Youtube | Tagged | Leave a comment

Giáo trình ngôn ngữ lập trình C (11 video)

Nháy vào đây để xem 11 Video trên Youtube của các bài học

Nội dung 11 video trong Danh sách phát “Giáo trình ngôn ngữ lập trình C”

Bài 1. Các khái niệm cơ bản, vào ra dữ liệu

1/ Cài đặt phần mềm Dev-C++ và cách chạy

2/ Bộ ký tự, từ khóa, tên, các kiểu dữ liệu, hằng, biến

3/ Hàm scanf(), gets(), fflush(), printf(), puts()

4/ Chương trình minh họa: Hello.cpp, Scanf.cpp  Continue reading

Posted in Danh sách phát Youtube, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Giới thiệu 15 thuật toán về Tìm kiếm và Sắp xếp

Hôm nay 6/10/2017 mình làm xong video về “Thuật toán tìm kiếm nội suy” (có độ phức tạp là O(log(logn) ) là cải tiến của thuật toán tìm kiếm nhị phân (có độ phức tạp là O(logn) ) nhờ tính đến độ lớn của phần tử cần tìm.

Như vậy Danh sách phát (playlist) này có 16 video sau:

1. Linear search – Tìm kiếm tuần tự (tìm kiếm tuyến tính)
2. Binary search algorithm – Thuật toán tìm kiếm nhị phân trên mảng sắp xếp
3. Interpolation Search – Thuật toán tìm kiếm nội suy
4. Interchange Sort – Thuật tóan sắp xếp đổi chỗ trực tiếp
5. Straight selection sort – Thuật toán sắp xếp lựa chọn trực tiếp
6. Straight Insertion sort – Thuật toán sắp xếp chèn trực tiếp
7. Shell sort algorithm – Thuật toán sắp xếp chia mảng thành các dãy con có khoảng cách gap
8. Binary insertion sort algorithm – Thuật toán sắp xếp chèn nhị phân
9. Bubble sort algorithm – Thuật toán sắp xếp nổi bọt
10. Shaker sort algorithm – Thuật toán sắp xếp nổi bọt theo hai chiều
11. Quick Sort algorithm – Thuật toán sắp xếp nhanh
12. Merge Sort Algorithm – Sắp xếp nhờ kỹ thuật trộn tệp
13. Heapsort algorithm – Thuật toán sắp xếp Heapsort
14. Sắp xếp một cơ sở dữ liệu nhờ tệp chỉ số (sắp xếp ngoài)
15. Radix sort algorithm – Phần 1 Thuật tóan sắp xếp cơ số
16. Radix sort algorithm – Phần 2 Thuật tóan sắp xếp cơ số

Trong các Giáo trình về “Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán” phần tìm kiếm và sắp xếp thường là chương đầu tiên. Với 3 thuật toán Tìm kiếm và 12 thuật toán Sắp xếp như vậy đã là tạm đủ. Chỉ có lưu ý là Thuật toán sắp xếp Heapsort nên dạy sau phần Cây nhị phân đầy đủ. Có lẽ không trường nào dạy hết các thuật toán này, các bạn phải tự tìm hiểu ở đây, ở đây đã có sẵn chương trình chạy thật.
Nháy vào link này để xem danh sách phát

Posted in Danh sách phát Youtube | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Giáo trình Tin học văn phòng (20 video)

 

Tác giả: PGS TS Bùi Thế Tâm – 14/7/2017
Trong thời gian qua tôi đã hoàn thành Danh sách phát video (Playlist) đăng trên Youtube.com ở kênh “Bui The Tam”:
“Giáo trình Tin học văn học văn phòng” gồm 20 video: video đầu giới thiệu giáo trình; 15 video tiếp theo dạy Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013; 4 video cuối dành cho giải các bài toán Toán học trong Excel (đại số tuyến tính, tối ưu, thống kê). Đây là giáo trình tôi đã và đang dạy nhiều năm ở các trường đại học cho sinh viên năm thứ nhất. Giáo trình này cũng dùng cho các bạn mới làm quen với máy tính.

Nháy link sau để xem 19 video trên Youtube:  TẠI ĐÂY  Continue reading

Posted in Danh sách phát Youtube | Tagged | Leave a comment