BÁC TÔM LÀM TOÁN

1. Bác Tom nói chuyện săn rồng.

Nhiều người hỏi bác Tôm (René Thom, nhà toán học Pháp, giải thưởng Fields) về nghề làm Toán. Thấy khó nói quá, bác bèn kể chuyện săn rồng.

Chuyện rằng, xưa bên Trung Quốc, có anh chàng học nghề đi săn. Anh chẳng chịu học săn hổ, săn lợn, mà lại học nghề săn Rồng! Nghề này khó lắm, phải thực tập nhiều. Bởi thế nên khi anh ta thạo nghề thì trên thế gian chẳng còn lấy một con Rồng nào!
Continue reading

Đề thi vào lớp 6 năm 2013

1. Đề thi vào lớp 6 Trường THCS Marie Curie 2013 các môn Tóan và Tiếng Việt cùng đáp án

Xem và tải về máy

2. Đề thi môn Tiếng Việt vào lớp 6 Trường Amsterdam 2013

Xem và tải về máy

3. Đề thi môn Tóan vào lớp 6 Trường Amsterdam 2013

Xem và tải về máy

4. Đề thi vào lớp 6 THCS chuyên Trần Đại Nghĩa TP HCM cả 2 môn Tóan và Văn cùng đáp án

Xem và tải về máy

Đề thi vào lớp 10 năm 2013

1. Đề thi Tóan vào lớp 10 năm 2013 chuyên Tóan, ĐH Khoa học tự nhiên Hà nội:

2. Đề thi Tóan vào lớp 10 năm 2013, chuyên chung, ĐH Khoa học tự nhiên Hà nội: 

3. Đề thi vào lớp 10 chuyên Tóan Quảng Ngãi 2013

4. Đề thi môn Tóan vào lớp 10 của Thành phố Hà Nội 2013

Xem và tải về máy

5. Đề thi môn Tiếng Việt vào lớp 10 của Thành phố Hà Nội 2013

Xem và tải về máy