Hướng dẫn sử dụng Google sites

Tác giả : Bùi Thế Tâm
Google sites là một ứng dụng của Google dùng để tạo một trang web miễn phí. Bạn có thể tạo một trang web cho cá nhân (giáo viên, nhà văn, nhà thơ, sinh viên, học sinh, người về hưu …), một tập thể như lớp học hay một câu lạc bộ, thậm chí cho một cơ quan. Trang web lập trên GS có ưu điểm là rất dễ lập và chạy rất nhanh. Đọc thêm

Chuyển các bài từ blog WordPress sang blog Blogspot

Tác giả: Bùi Thế Tâm
Blog trên WordPress có nhiều ưu điểm: liên kết giữa các Blog trong cộng đồng WordPress rất mạnh, việc quản lý các bài đăng rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên Blogspot cũng có nhiều ưu điểm mà nhiều người muốn chuyển sang: blog chạy nhanh và phần quản lý bài cũng chạy nhanh, Blogspot cho sửa chữa HTML của trang Blog, việc tấn công DDOS (tấn công từ chối dịch vụ) là rất khó vì máy chủ của Google rất lớn… Bài này trình bày chi tiết cách chuyển nội dung các bài viết đã có trên blog WordPress sang cho một blog Blogspot. Đọc thêm

Hướng dẫn làm Blog trên WordPress

Tác giả: Bùi Thế Tâm
Theo Wikipedia.org: “Blog, gọi tắt của weblog (nhật ký web), là một dạng nhật ký trực tuyến, bùng nổ từ cuối thập niên 1990. Các blogger (người viết blog), có thể là cá nhân hoặc nhóm, đưa thông tin lên mạng với mọi chủ đề, thông thường có liên quan tới kinh nghiệm hoặc ý kiến cá nhân, chủ yếu cung cấp thông tin đề cập tới những chủ đề chọn lọc, không giống như các báo truyền thống. Được phần mềm hỗ trợ, dễ sử dụng, blog phổ biến rất nhanh và ai cũng có thể dễ dàng tạo ra một blog cho mình”. Hiện nay các blog tiếng Việt không ngừng phát triển, nhiều blog mang tính chất phản biện xã hội, một số quyết định của nhà nước đã tham khảo ý kiến trên các blog. Đọc thêm