Giáo trình Tin học văn phòng (20 video)

 

Tác giả: PGS TS Bùi Thế Tâm – 14/7/2017
Trong thời gian qua tôi đã hoàn thành Danh sách phát video (Playlist) đăng trên Youtube.com ở kênh “Bui The Tam”:
“Giáo trình Tin học văn học văn phòng” gồm 20 video: video đầu giới thiệu giáo trình; 15 video tiếp theo dạy Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013; 4 video cuối dành cho giải các bài toán Toán học trong Excel (đại số tuyến tính, tối ưu, thống kê). Đây là giáo trình tôi đã và đang dạy nhiều năm ở các trường đại học cho sinh viên năm thứ nhất. Giáo trình này cũng dùng cho các bạn mới làm quen với máy tính.

Nháy link sau để xem 19 video trên Youtube:  TẠI ĐÂY 

Tóm tắt nội dung “Giáo trình Tin học văn học văn phòng”

 

1/ Bài 1 về Word 2013 : khái niệm cơ bản. Các bước chuẩn bị để sọan thảo 1 văn bản. Làm việc với khối. Dùng thanh công cụ định dạng chữ. Định lề đoạn bằng Ruler. Dùng chổi sơn. Trình bày tài liệu trên màn hình. Di chuyển trong 1 tài liệu. Đánh số trang. Hộp thoại Font và hộp thoại Paragraph. Đóng khung văn bản, đóng khung trang, nền văn bản. Tab Stop. Soạn văn bản nhiều cột

2/ Bài 2 về Word 2013 : kẻ bảng. Bullet và Numbering. Drop cap. Header and Footer. Footnotes. Symbols. Chèn hình ảnh. Kẻ bảng biểu.

3/ Bài 3 về Word 2013 : vẽ hình. Tạo 1 ngắt trang và các Section. Shapes. Text Box. WordArt. SmartArt

4/ Bài 4 về Word 2013 : công thức toán, mục lục tự động. Equation. Style. Table of Contents. Find và Replace. Tạo password, file Backup, file AutoRecover, Watermark

5/ Bài 5 về Word 2013 : trộn văn bản. Mail Merge Letter, Mail Merge Label. Template. Themes. AutoCorect. AutoText. Spelling and Grammar.

6/ Bài 6 về Excel 2013 : khái niệm cơ bản. Màn hình làm việc. Cách nhập dữ liệu. Kiểu dữ liệu. Định dạng dữ liệu. Tháo tác trên vùng. Địa chỉ tương đối – địa chỉ tuyệt đối. Hàm Sum, Average, Max, Min, Rank. Data validation

7/ Bài 7 về Excel 2013 : các hàm IF, Vlookup, Hlookup. Thêm bớt dòng cột. Điền dãy số tự động. Hàm IF, and, or, not, sumif, countif, count, counta. Hàm Vlookup, Hlookup, Left, Right, Mid, Len, Text, value. Sắp xếp dữ liệu.

8/ Bài 8 về Excel 2013 : lệnh Pivot Table, vẽ biểu đồ. Chèn hình ảnh (Picture, Shapes, SmartArt, Screenshot). Lập các bảng tổng hợp Pivot Table. Các bước để vẽ biểu đồ.

9/ Bài 9 về Excel 2013 : làm việc với cơ sở dữ liệu. Khái niệm CSDL và lọc bản ghi. Các dạng vùng tiêu chuẩn. Dùng AutoFilter. Các hàm CSDL (Dsum, Daverage, Dmin  Dmax, Dcount, DcountA). Subtotal.

10/ Bài 10 về Excel 2013 : các hàm phân tích tài chính. Hàm FV, PV, PMT, NPER, RATE, DB, SLN, NPV.

11/ Bài 11 về PowerPoint 2013: các thao tác căn bản. Màn hình làm việc. Khái niệm Presentation. Chèn 1 Slide mới. Khái niệm Office Theme, Slide Master. Thay đổi nền cho slide. Thay đổi thứ tự Slide. Thay đổi cách trình bày của slide. Xóa Slide. Xem các slide. Trình chiếu. Thêm Header và Footer. Chèn Shapes, SmartArt, WordArt, Symbol, Text Box, Hyperlink. In trình chiếu

12/ Bài 12 về PowerPoint 2013: tạo hiệu ứng, Slide Master. Chèn Table, Chart, Equation. Tạo hiệu ứng chuyển tiếp giữa các slide và hiệu ứng cho các đối tượng nằm trong Slide. Cách dùng Slide Master và các slide mẫu nhánh.

13/ Bài 13 về PowerPoint 2013: cách dùng Theme và Template. Theme (mẫu giao diện). Template (mẫu Bài thuyết trình). Set up slide show.  Thao tác khi trình chiếu

14/ Bài 14 về PowerPoint 2013: chèn ảnh, chèn âm thanh, video, tạo Album ảnh. Chèn một file ảnh, Screenshot. Chèn một file âm thanh. Chèn một Vedio. Tạo một Album ảnh, chèn nhạc và xuất ra một file mp4.

15/ Bài 15. Ôn tập lý thuyết và Bài tập.  Ôn lý thuyết 14 Bài đầu. Duyệt lại 15 bài tập phần Word, 9 bài tập phần Excel. Giới thiệu một mẫu Bài thi kiểm tra 90 phút sau khóa học

16/ Giải các bài toán Đại số tuyến tính trong Excel

17/ Giải hệ phương trình đại số tuyến tính trên Excel

18/ Giải các bài toán Tối ưu trên Excel

19/ Giải các bài toán hồi quy và dự báo trên Excel

Nháy link sau để xem 19 video trên Youtube:  TẠI ĐÂY

19 bài học này còn được tách thành 3 Playlist cho các bạn có nhu cầu chỉ cần học 1 trong 3 vấn đề: Word, Excel hay Powerpoint:
1. Playlisst “Khóa học Tin học văn phòng Word”
2. Playlisst “Khóa học Tin học văn phòng Excel”
3. Playlisst “Khóa học Tin học văn phòng Powerpoint”

Advertisements
This entry was posted in Danh sách phát Youtube and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s