Tại sao cột trong bảng Excel không hiện giá trị mà chỉ hiện công thức

Nguyên nhân là do:
1/ Windows Option Fomulas = True, tức là hộp kiểm trong Tool-Option bị đánh dấu. Bạn vào Option bỏ chọn dấu này đi hoặc dùng phím tắt Ctrl+ phím ~ (phím kề phím số 1) để tắt/mở chế độ này.
2/ Format của cell đang ở dạng text 

Nếu ta format cell về một định dạng nào đó thì Excel đưa toàn bộ giá trị nhập vào cell về định dạng này. Nếu vẫn để mặc định là General, Excel sẽ tự động đoán dữ liệu nhập vào thuộc dạng gì và tự động chuyển cell về dạng đó.

Thí dụ: Ô A1 có định dạng là General, ô A2 có định dạng là Number. Nếu ta nhập 1/2 vào ô A1, Excel sẽ tự động chuyển thành giá trị ngày 1 tháng 2 năm hiện tại, và chuyển A1 về định dạng là dd/mmm. Nếu vẫn nhập 1/2 vào ô A2, ô A2 sẽ có giá trị là 0.5

Khi format cell ở dạng Text, nó sẽ hiểu/ghi nhận tất cả dữ liệu nhập vào đều là Text cả, kể cả dấu =, +, -, ‘, “” v…v, số nhập vào nó cũng hiểu là Text. Bạn nhập vào thế nào nó để y nguyên như vậy.

Advertisements
This entry was posted in Tin học and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s