Hướng dẫn cài đặt và sử dụng localhost với XAMPP

Localhost là gì ?

Localhost có thể hiểu là host trên local tức là host trên máy tính của mình

Host là cái gì ấy nhỉ ?

Có thể hiểu host là một địa chỉ của một máy chủ (Server) hoặc không gian trên mạng dùng để chứa dữ liệu và các máy tính khác có thể kết nối đến host theo một phương thức nào đó

Rút cuộc localhost là cái chi chi ?

Localhost rút cuộc nó là địa chỉ của một máy chủ (Server) cho phép các máy trong mạng LAN có thể truy xuất thông tin theo một phương thức nào đó, dĩ nhiên trong đó có máy của mình rồi.

Thông thường localhost hiểu là một Server trên máy của mình dùng vào một số mục đích nhất định nào đó.

Xem tiếp …..

Advertisements
This entry was posted in Tin học - Web. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s